Vergeet nooit waar het begonnen is.

Vergeet nooit waar het begonnen is.

Al sinds mensengeheugenis worden paarden ingezet om mensen te helpen met allerlei taken. Denk maar aan de landbouw, oorlog, vervoersmiddel enz.. Ook nu worden paarden nog ingezet voor allerlei taken zoals: sport, therapie, recreatie,..

Zelf ben ik trotse eigenaar van twee leuke paarden. Ik zal steeds proberen om voor hen het juiste te doen en mezelf aan te passen indien nodig. Ik ben kritisch naar mezelf toe en weet dat perfectie niet bestaat! Toch vind ik dat je moet proberen om het juiste te willen doen en hiermee enkel mee tevreden te zijn. Je kan niet alles weten, maar enkel als je in staat bent om je krachten met andere professionelen te bundelen kan je het paard holistisch gaan benaderen. Ik merk dat vele mensen rondom mij dezelfde passie delen en ook op zoek gaan naar de weg die zowel voor henzelf als het paard werkt. Het doet me goed om te zien dat er ook mensen zijn die zich willen inzetten voor de dieren.

Toch wil ik kort even iets kwijt. Mijn hart bloedt als ik zie hoeveel paarden zich inzetten voor de mens, maar de mens zich niet inzet voor het paard, integendeel. Zoals de meeste wel weten zit er een hele geldindustrie in de paardenwereld waar het simpelweg geld moet opleveren. Dit ten koste van de paarden. Denk maar aan paarden die worden verkocht als ze 1 keer wat minder presteerden op jumping of paarden die worden verkocht omdat ze te oud zijn. Manéges die de dieren urenlang laten meedraaien alsof het robotten zijn zonder behoeften, noden en emoties. Zo kan ik jammer genoeg nog boeken aan voorbeelden geven. Soms worden paarden gebruikt als boksbal voor al je frustraties zowel verbaal als fysiek.

Wist je dat een paard functioneert op het niveau van een kleuter?
• Laten we het zo stellen zou jij je kind slaan/uitmaken om je frustraties kwijt te geraken?
• Zou jij je kind uren laten lopen zonder drinken, eten, sociaal contact en dan nog verwachten dat hij/zij flink is en vrolijk blijft?
• Zou jij je kind verkopen als zijn schoolresultaten net iets minder zijn?
• Zou jij je kind buiten smijten omdat je er zelf geen plezier meer aan hebt?
• …

Wat is mijn boodschap achter heel dit verhaal?
Ik ben al sinds ik een klein meisje was gek van dieren, gewoon hun aanwezigheid was voldoende. Ik ben dankbaar dat ik elke dag opnieuw in contact mag komen met paarden. Ik geniet nog steeds evenveel van hun aanwezigheid als tijdens de eerste momenten (toen het allemaal begon). Kan uren staren naar hun schoonheid. Mij gaat het niet om de sport/ego/prestaties/… Mij gaat het om het privilege om elke keer opnieuw in contact te zijn met deze mooie dieren. Mijn plezier is nooit afgezwakt!

Dus lieve mensen laat nooit iets anders voor het plezier komen en blijf je steeds herinneren waarom je ooit bent aangetrokken tot deze mooie paarden. Wees dankbaar voor hun inzet en vergeet je zeker niet in te zetten voor hen!


Add Your Comment

* Indicates Required Field

Your email address will not be published.

*