Wanneer is angst wel een ‘probleem’?

Paarden AngstWanneer je het zelf als een probleem beschouwt, maar vooral als het je beperkt in je mogelijkheden of in je functioneren. Met andere woorden als je niet kan doen wat je zou willen doen door de angst.

Toch is angst niet altijd negatief.
Angst zorgt ervoor dat we blijven leven. Zonder angst zouden we elk gevaar als ongevaarlijk beschouwen en is de kans op ‘OVERLEVEN’ onbestaande.
Angst komt ooit in je leven, niet om vervelend te doen, maar juist om je te beschermen. Het beschermt je tegen gevaarlijke of stressvolle situaties. Het zorgt ervoor dat je deze situatie kan overleven.
Toch zijn we deze angst vaak niet dankbaar, in tegendeel, we vinden het erg vervelend dat ze er is. Velen weten geen raad meer, ook jij niet. De enige optie lijkt om ervan te vluchten door de akelige of stressvolle situatie te vermijden of te doen alsof de angst er niet is.

Het pushen van jezelf of het gepusht worden door anderen heeft hetzelfde effect als het wegduwen of het verdringen van de angst.
Toch zijn dit de handvaten die telkens opnieuw worden toegepast. Uit wanhoop om toch iets te doen of om te willen helpen. Een juiste intentie is niet altijd genoeg. Straffer nog, het kan vaak meer schade opleveren dan dat het helpt.

Enkele voorbeelden hiervan kunnen zijn:
• Gevallen? Niet erg, echte ruiters kunnen daar tegen.

• Ben je nu echt zo bang om wat hoger te springen? Zo geraak je er nooit!

• Spring maar wat hoger, die angst gaat wel over door het te doen!

• Je bent toch niet bang om te gaan wandelen? Wat durf jij eigenlijk wel?

• Bang om de controle te verliezen bij het leiden van je paard? Geeft die is ne goeie snok dan stop ze direct!

Zo zijn er jammer genoeg talrijke verhalen waarbij mensen vechten tegen hun eigen angst bij het beoefenen van hun hobby/sport.

Welke effect heeft dit op de angst?
Telkens als je jezelf of een andere de angst probeert weg te duwen wordt ze groter. Want alles wat je aandacht geeft groeit. Tot de angst uiteindelijk op verschillende momenten ‘de kop’ opsteekt en vluchten geen optie meer is.
Sterker nog de angst herhaalt zich zelfs voordat je in enge of stressvolle situaties zit. Dom, zou je denken? Neen, juist niet!
Als ons lichaam telkens zou moeten nadenken of gevaar wel effectief gevaar is, is de kans op overleven zeer klein. Hierdoor blijven we in de angst ‘hangen’ die telkens weer wordt getriggerd door gebeurtenissen of door gedachten.

Nu je wat WIJZER geworden bent over angst kan je jezelf de vraag stellen welk effect JOUW angst op je paard heeft. Waarom zou je een leider als leider aanvaarden als hij zelf niet eraan uit is of de situatie veilig is?

Niet getreurd! Angst is iets wat bij jezelf gebeurt dus je kan er ook zelf iets meedoen.
Benieuwd? Boek dan jouw (RIJ)LES ZONDER ANGST zodat we aan de slag kunnen gaan met jouw angst en de band tussen je paard en jezelf. Zodat beiden weer plezier mogen beleven in alles wat jullie doen!